Havvind, hydrogen, CCS: Norge trenger en helhetlig energiplan for Nordsjøen

Tiden er inne for integrert planlegging av energisystemet i norske havområder. Norge bør utvikle en sammenhengende strategi som er forenlig med EUs nye målsetninger i den grønne given.

NSWPH_Modular_Hub-and-Spoke_concept_without_legend_
Tett regionalt samarbeid med nabolandene blir igjen strategisk viktig i utviklingen av Nordsjø-områdene, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon fra havvindprosjektet North Sea Wind Power Hub. (Ill: Tennet.eu)