Grøn omstilling – har vi råd?

Ja, Carl I. Hagen, lat oss rekne på det grøne skiftet! Men då bør det være eit reknestykke som inkluderer kva vi sparer, helseeffektar og kva moglegheiter grøn omstilling kan opne – på lengre sikt enn neste valperiode.

sparegris
Billigare drift av Noreg, smartare forbruk og betre helse er nokon av gevinstane ved det grøne skiftet. skriv artikkelforfattaren. (Foto: Brian A. Jackson/Shutterstock)