Gravlegge Statnett – en grønn gamechanger?

Et felles Nordnett vil kunne spille en avgjørende rolle i effektivisering, digitalisering, klimakutt og grønn industribygging. Vi er sterkere sammen i Norden og kan være gamechangeren i den grønne omstillingen.

norden_kraft
Kraften flyter mellom de nordiske landene. Et felles nettselskap – Nordnett – vil gjøre Norden bedre rustet for fremtiden, mener artikkelforfatteren. (Illustrasjon: Statnett)