Glem globalt kvotemarked – verden trenger politisk mulige løsninger

En ny artikkel publisert i Climate Policy viser at visjonen om et globalt klimakvotemarked må erstattes av langt mer realistiske forventninger. I beste fall kan vi håpe på forsiktig markedsintegrasjon og regionale koblinger mellom ulike varianter av kvotemarkeder.

ets_aug2018

Kartet viser hvor i verden det er klimakvotemarkeder i drift i august 2018. Se også interaktiv, oppdatert versjon. (Kilde: International Carbon Action Partnership)