Gass er ingen klimaløsning

Av hensyn til klimaet må alle typer fossile brennstoff hurtig fases ut og erstattes av fornybar energi. Også gass.

skifergassrør_pennsylvania
Skifergassanlegg i Pennsylvania, USA.