Frisvolds illusjon

Illusjonen om karbonfangst og -lagring er til skade for utvikling av en realistisk energipolitikk.

Våre støttespillere