Forsking betalt av oljeindustrien: Eit etisk problem?

På tilsvarande måte som tobakksindustrien i fleire tiår har arbeidd for at produksjon og bruk av tobakk ikkje må gå ned, er Statoil og andre oljeselskap i dag aktørar i ein marknad for å hindra at produksjon og bruk av fossile brennstoff blir redusert.

Museumsbygningen på Nygårdshøyden i Bergen (foto: Marianne Røsvik, UiB)

Våre støttespillere