EUs gassbruk: Tøysete tall fra tysk tenketank – igjen

Rapport om gass og klima fra tenketanken EWG er preget av historieløs sjonglering med tall og utenfor markedsmessige realiteter.