Equinor bør ikke splittes, men få et klart og grønt mandat

Det er mulig å bygge et grønt industrilokomotiv fra Norge. Da bør Equinor ikke splittes i flere deler, men få et klart mandat om at fremtiden som skal bygges, er fornybar og grønn. Hvis det settes en tydelig retning, vil selskapet omstille seg raskt.

Credit_-_Jan_Arne_Wold___Woldcam_-__Statoil_-_DJI_0019_
Equinor har både kompetanse og finansiell styrke til å kunne ekspandere kraftig innen fornybar energi, skriver Ingrid Lomelde. Bildet er fra havvindparken Dudgeon i 2017, der Equinor er en av eierne. (foto: Jan Arne Wold, Equinor).