Energimerket belønner utslippsøkende tiltak

Energimerkeordningen skal motivere boligeiere til å utføre miljøtiltak. Men tiltak som gir huset bedre energi-karakter, kan øke CO2-utslippene istedenfor å redusere dem.

Logo for energimerking.

Våre støttespillere