En verden med billig solkraft

Solkraft er nå inne i en ny tidsalder som for bare et par år siden virket umulig. Billig solkraft kommer til å snu opp ned på måten vi tenker på strømforsyning.