En europeisk karbontoll – kronglete fortid og uviss framtid

Forslaget om en karbontoll i EU har allerede en lang historie, møter tross ny aktualitet fortsatt motstand, og må ses i sammenheng med den samlede klima- og kvotepolitikken.

Vil det fungere med en karbon-tollmur rundt EU?

Våre støttespillere