Elektrisitetens apostlar

Historiske kraftlinjer frå municipalsosialisme til solceller på alle tak.

Hvite kul_sorte kul_ek
Kvit mot svart. Propagandaplakat for kraftutbygginga (ca. 1920-30 – nøyaktig tidspunkt ikkje kjent). Foto: KUBEN Arendal – Aust Agder museum og Arkiv.