Bioenergien krymper i popularitet hos NGOer og fagmiljøer: Hva kan det bety for energimiksen framover?

Vil utslipp fra bioenergi fortsatt bli regnet som «null», eller kommer det regler som viser de faktiske utslippene når biomasse brennes i kraftverk?

7650644918_da9b850f2d_k
Pellets laget av trevirke kan brukes til å produsere bioenergi. Men er det riktig å betrakte slik energi som klimanøytral når den brennes i kraftverk? Det er gode grunner til at bruken av bioenergi problematiseres, mener artikkelforfatteren.