Bauhaus for vår tid – grønt, innovativt og realistisk?

EU-kommisjonens nye Bauhaus-initiativ er forbausende ambisiøst. Prosjektet signaliserer at Europa kan kombinere det grønne skiftet med en sosial og kulturell nivåheving.

Det tyske prosjektet Urban Beta er eksempel på hvordan sosial boligbygging kan se ut i 2021. (Foto: urban-beta.de)