Bærekraft og investeringer: Motiverte finansansatte mangler kompetanse

Å kunne vurdere bærekraftige investeringsvalg og klimarisiko med kundene, blir viktig for finans- og forsikringsnæringen. Bedriftene må gjøre mer for å øke de ansattes kompetanse, viser undersøkelse.

baerekraft
Rundt halvparten av ansatte i finansnæringen er positivt innstilt til å jobbe mer med bærekraftspørsmål, skriver artikkelforfatteren.