Avtale med EU: Et godt klimarammeverk

Venstres og Stortingets oppgave fremover blir å sørge for at de nasjonale klimatiltakene blir kraftfulle nok til at vi kan unngå kjøp av EU-kvoter.

Venstres leder Trine Skei Grande sammen med statsminister Erna Solberg og miljøminister Tine Sundtoft under presentasjonen av regjeringens klimaforslag.

Våre støttespillere