«Avslutte med stil»? Spør Polen hva de mener om det

Klimaløsninger som innebærer bruk av norsk gass, gir store utslippsreduksjoner. Skal vi gi blaffen i dette fordi vi i Norge har muligheten til å gå rett på de beste løsningene, spør Tore Killingland.

Det er bra at vi jobber for nullutslippsløsninger. Men vi må også stimulere lavutslippsløsninger som verden trenger, og flere av dem innebærer bruk av gass, skriver artikkelforfatteren. Bilde fra Troll A-plattformen. (Foto: Anette Westgård, Equinor).

Våre støttespillere