Ansvarsrisiko i klimaendringenes tid

Norsk olje- og gassindustri og den norske stat kan bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som følge av klimaendringer – i en størrelsesorden vi ennå ikke fatter. Det haster med å klarlegge ansvarsrisikoen.

equinor_sverdrup_mortensen
Selskaper som står for produksjon og salg av olje og gass, vet at utslipp av klimagasser – og dermed klimaskader – inntrer når produktet brukes etter sitt formål, skriver artikkelforfatteren. Her fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor)