Regjeringa la fram eit hydrogennotat, ikkje ein hydrogenstrategi

Regjeringas hydrogenstrategi er nyttig lesing for dei som vil lære meir om hydrogen som klimaløysing, men planen er ueigna som styringsverktøy. Tydelege mål og nye verkemiddel må på plass.

Hvis Venstres Sveinung Rotevatn får det som han vil, blir 25. konsesjonsrunde den siste. Her er han sammen med statsrådskollega Tina Bru da de to la frem regjeringens hydrogenstrategi i juni i fjor. (Foto: OED)

Våre støttespillere