Klimameldingen: Stortinget avsto fra å utøve lederskapet klimapolitikken trenger

Et bredt stortingsflertall burde ha brukt klimameldingen til å sende et samlet og kraftfullt signal til næringsliv og befolkning, men avsto fra å utøve lederskapet som klimapolitikken og det grønne skiftet trenger.

stortinget_ek
Stortinget kunne sendt et tydelig signal gjennom behandlingen av klimameldingen, men avsto fra å utøve lederskapet klimapolitikken trenger.