Klimalederen: «The pathway has no need for investment in new fossil fuel supply»

Denne utgaven av Klimalederen er i sin helhet viet til spesialrapporten fra IEA om hvordan verdens energisystem kan legges om og komme til netto null i 2050 – i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Nye toner fra IEA og Fatih Birol i rapporten som kom denne uken. Netto null i 2050 er mulig, men det er ikke plass til nye oljefelt. Foto: IEA

Våre støttespillere