Klimalederen: «The pathway has no need for investment in new fossil fuel supply»

Denne utgaven av Klimalederen er i sin helhet viet til spesialrapporten fra IEA om hvordan verdens energisystem kan legges om og komme til netto null i 2050 – i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

IEAs leder Fatih Birols oppskrift på både klima- og energikrisen er at investeringene i fornybar energi må øke svært raskt. Foto: IEA