Klimalederen: Om nyhetene som beveger det grønne skiftet

Temaene i første utgave: USA tar lederskap, EU forsegler klimamål – og Stortinget som avsto fra å sende et samlende signal i klimapolitikken.

Biden Climate Summit
Digitalt toppmøte: USAs president Joe Biden inviterte verdens ledere til klimamøte – et viktig tegn på at amerikanerne tar lederskap i det globale klimastrevet. (Foto: Evan Vucci, AP/NTB)