Vannkraftens verdi trues

Den norske vannkraften kan bli et «uskyldig offer» i Europas grønne skifte. Lavere priser i kraftmarkedet betyr svekket lønnsomhet. Grunnrenten i vannkraften er truet.

Solbergfoss-Foto_Tormod_Hanstad_f
Solbergfoss kraftstasjon (foto: Tormod Hanstad/E-CO Energi)