Trump-effekten – ånden fra Paris er svekket

Viljen blant viktige statsledere til å handle for å oppnå globale klimamål er svekket tre år etter Paris.

Etter valget av Trump har det blitt mer attraktivt igjen å investere i fossil energi, skriver artikkelforfatteren.