På klimatv.no 3. juni: Om lokal og finansiell klimarisiko

Mandag 3. juni arrangerte Kommunalbanken, Trondheim kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Norsk klimastiftelse seminar med tema klimarisiko. Se opptak av hele møtet.