Omstillingens vinnere og tapere

Alle er enig i at Norge må omstilles, men få er enig i at det krever et vedtatt lavere oljetempo.

Våre støttespillere