Om hvorfor svensker, dansker og tyskere klarer å kutte egne CO2-utslipp

Er det norsk politikks hang til kostnadseffektivitet som gjør at vi verken utvikler ny lavutslippsteknologi eller kutter innenlands CO2-utslipp?

Montering av vindturbiner i Lemnhult, Sverige. (foto: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S)