Nytt kunnskapshefte om lokal klimarisiko

«Klimarisiko. Hva kan du gjøre i din kommune?» er et nytt hefte som gir en kort og konkret introduksjon til temaet lokal klimarisiko.

Våre støttespillere