No ser vi effekten av høgare CO2-pris

Equinor har søkt NVE om konsesjon til å forsyne deler av Oseberg og heile Troll C- og B i Nordsjøen med landstraum. Det kan kutte over ein million tonn CO2-ekvivalentar per år frå 2024. Endå fleire elektrifiseringsprosjekt er på gang.

AC48AF08-7F6A-4165-A13F-4A6AE58768B9
FRÅ GASS TIL EL: Troll C er ein av plattformane i Nordsjøen som Equinor har søkt NVE om å få kople til el-nettet. Det kan redusere utslepp med fleire hundre tusen tonn CO2 per år. Ferdigstilling er tenkt i 2024. Foto: