LO vil kaste kvoter

LO vil «kaste» eller nulle CO2-kvoter for norske utslipp innenfor det europeiske kvotesystemet og når norsk fornybar elektrisitet eksporteres til Europa.