Klimarisiko: PRI spår kraftig, brå og uplanlagt klimapolitikk

Innen 2025 får vi kraftige, brå og dårlig planlagte klimavedtak, mener investorkoalisjonen PRI. Da vil politikerne måtte innse at de har drøyd for lenge med påkrevd energiomstilling og nødvendig klimapolitikk. Mye må tas igjen, fort, for å begrense klimakatastrofen.

PRI2
Nytt prognoseverktøy fra PRI: Investorer må handle nå for å beskytte og øke sine verdier. Jo lengre man venter med å respondere på klimarisiko, jo større er de potensielle verditapene. Mye politikk må vedtas på kort tid for å ta igjen for politisk nøling og sendrektighet. Fram mot 2025 må dessuten alle land som har forpliktet seg gjennom Paris-avtalen levere inn hvilke innstramminger og tiltak de har tenkt å bidra med for å kutte egne utslipp, fase ut fossil energi og gi betraktelig større fart til energiomstillingen.