Klimameldingen: La oss slippe nye runder om palmeolje!

Økt bruk av biodrivstoff er et av regjeringens viktigste tiltak i klimameldingen. Dessverre er regjeringen så utydelig på hvordan dette skal gjøres at vi risikerer økte globale utslipp og nye runder om biodrivstoff og avskoging.

Klimameldingen legger opp til mer bruk av biodrivstoff. Det kan få uheldige virkninger, mener artikkelforfatterne. Bildet viser soyaåkre i Brasil. (Foto: Regnskogfondet)