Klimameldingen: La oss slippe nye runder om palmeolje!

Økt bruk av biodrivstoff er et av regjeringens viktigste tiltak i klimameldingen. Dessverre er regjeringen så utydelig på hvordan dette skal gjøres at vi risikerer økte globale utslipp og nye runder om biodrivstoff og avskoging.

regnskog_soya
Klimameldingen legger opp til mer bruk av biodrivstoff. Det kan få uheldige virkninger, mener artikkelforfatterne. Bildet viser soyaåkre i Brasil. (Foto: Regnskogfondet)