Klimameldingen: Et lite steg fremover

Klimameldingen bærer preg av å være et litt motvillig gruppearbeid – uten sterk og tydelig ledelse. Mange av forslagene er gode og fornuftige. Men det blir fortsatt mange omkamper.