Klimakuttene i transport: Norge først i verden

Elektrisitet, biogass, hydrogen; biler, busser og båter. Vi skal bygge om landet gjennom et stort politisk og teknologisk eksperiment der transportsektoren drives mot nullutslipp.

biogasenova
Biogass: Benjamin Myklebust Rød fra Vestfold klima- og energiforum fortalte på Enova-konferansen hvordan biogassen kan brukes i transportsektoren for å oppnå nullutslipp. (Foto: Anders Bjartnes)