Klimakur 2030: En katalog for store kutt i CO2-utslippene

Norge kan mer enn halvere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor frem til 2030 hvis alle tiltakene i katalogen over mulige utslippskutt i Klimakur 2030 blir gjennomført.

klimakur-tiltakskostnad_
Tiltakene i Klimakur 2030 er gruppert etter sektor og kostnad. Billige tiltak – som kutt i kjøtforbruk – er ikke nødvendigvis enkle å gjennomføre. (Figur: Miljødirektoratet)