Kan politikerne i din kommune nok om klimarisiko?

Å vurdere ulike former for klimarisiko er nødvendig når kommunene skal fatte beslutninger og legge langtidsplaner. Har kandidatene som stiller til valg i din kommune nok kunnskap om temaet?

Både klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene av begge deler får vi lokalt – enten det er oversvømte gater eller behov for nye, grønne arbeidsplasser. Å vurdere klimarisikoens trusler og muligheter må bli en selvsagt del av det å lede en kommune, et fylke, en bank eller annen virksomhet. Mandag 3. juni kan du lære mer om lokal og finansiell klimarisiko – på klimatv.no.

Våre støttespillere