Ja til flere utenlandskabler fra SV, Ap, H, V og MDG

Politikere med unison støtte til bygging av flere kraftkabler til utlandet under frokostdebatt om klima- og næringspolitikk.

kart mellomlandsforbindelser_forside
Eksisterende og planlagte utenlandskabler fra/til Norge, kapasitet i MW. Planlagt ferdigstillelse av nye kabler: Danmark 2014, Tyskland 2018, Storbritannia 2020. Kilde: Statnett (Ill: Norsk Klimastiftelse/Haltenbanken)