Iskanten setter grensen for petroleumsaktivitet i nord

Hvordan iskanten skal defineres i forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er gjenstand for stor faglig og politisk dragkamp. Denne våren skal saken avgjøres.

Oversikt over felt, letebrønner og utvinningstillatelser i Barentshavet – sammen med tre forskjellige iskantdefinisjoner: Mak- simal isgrense og 30-prosentsgrensen fra Faglig forum, samt dagens forvaltningsgrense. Kilder: BarentsWatch Arealverktøy og Norsk Polarinstitutt