Det må bli umulig å sitte stille i båten

Skip i internasjonal trafikk krysser verdenshavene på billig, skittent drivstoff. I mangel av internasjonal jurisdiksjon kan banker, investorer og kunder bruke sin makt til å endre næringen.

containerskip
Internasjonal skipsfart er ansvarlig for 2-3 prosent av globale CO2-utslipp. Banker, investorer og kunder kan legge press på næringen som ingen land tar ansvar for å kutte utslipp fra.