Grunt om gass fra Petter Osmundsen

Petroleumsprofessor Petter Osmundsen avviser at norsk olje- og gassvirksomhet er utsatt for nevneverdig klimarisiko. Særlig det han skriver om gass er urovekkende grunt.

Oseberg C platform
Klimarisiko og norsk gass: Fremtiden for norsk gassproduksjon (her Oseberg C) er avhengig av hva som skjer i Europa – og hvordan klimapolitikken utformes.