Grønt batteri det første Merkel spør Stoltenberg om

Norsk gass vil trolig fortsatt være viktig som brobyggerteknologi, også i et lengre tidsperspektiv. Men det Europas ledere etterspør mest fra Norge er ren fornybar energi og vannkraften som “grønt batteri”, sier Leiv Lunde, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.