Faktapakke om vindkraft

Dette er en liten faktapakke med tall og data om vindkraft.

Vi manglar eit allment akseptert faktagrunnlag og ein nasjonal strategi for energisektoren, skriv artikkelforfattaren. Biletet er frå Roan-vindkraftverket. (Foto: Statkraft)

Våre støttespillere