Etter korona: Mot grønt skifte i flyindustrien

Politikere og industri i Europa har lansert initiativer som kan gi en grønn omstilling av luftfarten. Også Norge er på kartet gjennom planer om å bygge verdens største anlegg for fornybart flydrivstoff på Herøya.

Koronakrisen satt fart i utviklingen av både mer energieffektive samt lav- og nullutslippsfly, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Avinor – Espen Solli)