Dette betyr klimarisiko for petroleumsnæringen

Etterspørselen etter olje og gass vil være lavere i en verden som når Paris‐målene enn om klimapolitikken mislykkes. Klimarelaterte spørsmål forsterker en rekke risikofaktorer som petroleumssektoren står overfor.

Credit-Roar Lindefjeld and Bo B
Vi vet at det tryggeste scenariet er at så mange land som mulig reduserer utslippene og går mot null – så raskt som praktisk mulig. Vi er kommet i en fase der alle mann må på dekk, der alle monner drar og der CO2-en fra hvert fat olje vi ikke bruker og brenner har betydning for fremtiden. (Foto: Roar Lindefjell og Bo B. Randulff, Equinor)