Dette betyr klimarisiko for mat, landbruk og næringsmiddelindustri

Matsystemet vil påvirkes når klimaet endres. Forutsetningene for landbruksproduksjon forandres. Klimapolitikk og endret forbruk vil også kunne forandre rammene for næringene knyttet til disse sektorene.

Villsau gresser på delvis snødekket mark ved kysten. Sørhaugøy fyr utenfor Haugesund i bakgrunnen. Villsauen er en spesielt hardfør og langragget sauerase som kan gå ute hele året. Haugesund, Rogaland
Å spise mindre kjøtt er et råd de fleste eksperter slutter seg til. (Foto: Steinar Haugberg – Samfoto)