Se #Klimafrokost om USA under Trump

Hva skjer med klima- og energipolitikken i USA under Trump, og hva betyr det for verden? Se #Klimafrokost i opptak her på Energi og Klima.