#Klimafrokost om kraftmarkedet, digitalisering og kunstig intelligens

Se presentasjonene fra #Klimafrokost om kraftmarkedet, digitalisering og kunstig intelligens. Hovedinnleder: Jørgen Kildahl, NCE Smart Energy Markets.