#Klimafrokost: Etter Paris – på tide å stramme til oljeskatten? - Energi og Klima

#Klimafrokost: Etter Paris – på tide å stramme til oljeskatten?

Er det etter Paris-avtalen på tide å stramme til oljeskatteregimet og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer? Se opptak av frokostmøte.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Innledere og paneldeltagere på #Klimafrokost 13. april var Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Ståle Gjersvold (TrønderEnergi), Nina Jensen (WWF), Tord Hustveit (Unge Venstre), Terje Osmundsen (Scatec Solar), stortingsrepresentantene Tina Bru (H), Ola Elvestuen (V) og Per-Rune Henriksen (Ap), og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse).

Samtidig med frokostmøtet la Norsk Klimastiftelse frem en ny rapport om oljeskatt: Oljeskatten i energiomstillingens tid, del 2.

Les også: Subsidierer Norge oljen eller subsidierer oljen Norge – referat fra frokostmøtet.

Del 1: Innledninger til oljeskatteregimet ved Anne Jortveit og Tord Hustveit.

Live streaming video by Ustream

Del 2: Næringene. Innledninger ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Ståle Gjersvold.

Live streaming video by Ustream

Del 3: Alternativ pengebruk. Innledninger ved Nina Jensen og Terje Osmundsen.

Live streaming video by Ustream

Vi støtter Energi og Klima:

Del 4: Samtalepanel. Debatt mellom Tina Bru, Per Rune Henriksen, Ola Elvestuen, Ståle Gjersvold, Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Terje Osmundsen og Nina Jensen.

Live streaming video by Ustream

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Avatar

    Ola Dimmen

    Kull er ikkje stort betre enn gass. Metan (naturgass) har i snitt 30 gonger så stor drihuseffekt som CO2, og rel. små lekasjar under produksjon, transport, lagring og bruk, utliknar fordelane ved gass framfor olje. (Gass gir omlag 50 % av CO2 utsleppa til kull). Synd at dette ikkje kom fram i debatten, ellers takk for oveføringa, eit fantastisk tilbod!

Kommentarfeltet er stengt.