#Klimafrokost: Etter Paris – på tide å stramme til oljeskatten?

Er det etter Paris-avtalen på tide å stramme til oljeskatteregimet og heller øke trykket på å fremme utslippsfrie næringer? Se opptak av frokostmøte.

frokost1304
Panelet på Klimafrokost 13. april.