#Klimafrokost: Hvordan bør kommuner og investorer håndtere klimarisikoen?

Hvilket rettslig ansvar har dagens politikere, næringslivsledere, investorer og forvaltere for å vurdere klimapåvirkning av egen aktivitet, og for å endre aktiviteten for å unngå klimautslipp?